Akuatrop Sdn. Bhd.

  • Perkhidmatan Pengutipan Data Asas Ekologi Sungai Pulai bagi Projek Indegenous Stewardship (Jabatan Perikanan Malaysia)
  • Perolehan Benih Ketam Nipah/ Bakau bagi Program Sara Hidup Alternatif Komuniti Projek Indigenious Stewardship/ C0-Management.